Bäst läkemedelsbehandling vid akuta giktattacker


gikt

För närvarande är det vanligaste att din läkare kommer ordinera något av följande läkemedel för din gikt: Kolkicin, NSAID, kortison eller Glukokortikoider.

Kolkicin

Kolkicin eller kolchicin är ett antiinflammatoriskt läkemedel, från början framställt från växten tidlösa (Colchicum autumnale). Det används vid inflammatoriska sjukdomar som gikt. Vid akut gikt lindras besvären oftast efter 1-3 dygns behandling.

NSAID

NSAID är en förkortning av Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. ”Non-steroidal” betyder att de inte innehåller steroider eller kortikosteroider, som exempelvis kortison gör. Ämnena motverkar svullnad, smärta, ömhet, rodnad och rörelsebegränsning vid inflammation. Detta kallas för anti-inflammatorisk effekt. Vid behandling med NSAID brukar smärtan minska efter 2-3 dygns behandling.

Kortison

Kortison kallas det inaktiva steroidhormon som bildas i lever och njurar från kortisol. Kortison har ingen direkt verkan på kroppens vävnader, utan omvandlas till glukokortikoiden kortisol, som är det hormon som utövar effekt.Kortison hämmar inflammationen vid akuta giktanfall. Kortison finns både som tabletter och injektion där läkaren sprutar direkt ni i den inflammerade leden.

Glukokortikoider

Glukokortikoider kan ges peroralt i högre dos under kort tid med start snarast efter debut av giktattack. Glukokortikoider är ett alternativ för många patienter där NSAIDs är olämpliga.

Förebygga nya giktattacker

När den akuta giktattacken åtgärdats och avklingat brukar läkaren diskutera riskfaktorer, såsom övervikt och alkoholförbrukning, särskilt öl, med patienten. Vid beslut om viktreduktion bör sådan ske långsamt för att undvika nya täta giktattacker. Om du får upprepade giktattacker kan din läkare rekommendera dig att använda ett läkemedel som sänker mängden urat i blodet. I samband med att behandlingen startar kan kolkicin eller NSAID användas för att förebygga giktattacker.

Kolla alltid upp allting med din läkare först.

Källor: 1177 Vårdguiden, Läkemedelsverket, Mayoclinic, Kidneyfund och Medicalnewstoday.

 

Vill du lära dig mer om detta så kan du göra det här. Du kanske också är intresserad av:
Gikt – vad är det? | Symptom, orsaker och behandling (2018)

Recent Content