Urinsyra, vad är det? – En förklaring av vad urinsyra är för något

Urinsyra

Urinsyra hör till den grupp av heterocykliska föreningar som kallas puriner. Det kemiska namnet är trihydroxipurin eller trioxipurin. Förhöjda värden urinsyra kallas hyperurikemi.

Detta kan skapa något som kallas för gikt. Gikt och dess inflammation beror på att det har bildats kristaller av urinsyra i leden.

Urinsyra bildas i kroppen när kroppen bryter ner en grupp ämnen som kallas för puriner.

Ökad halt urinsyra i kroppen beror på ökad produktion och/eller minskad utsöndring av urinsyra via njurarna.

Mycket urinsyra i blodet betyder inte heller automatiskt att du har eller kommer att få gikt.

Urinsyra kallas även urat. På engelska kallas urinsyra ”uric acid”.