Vad är gikt?

Gikt är en sorts artrit. Artrit är ett vanligt tillstånd som orsakar svullnad och smärta i lederna. Gikt anses av de flesta (inta alla) vara en kronisk sjukdom, vilket betyder att den inte har något botemedel och oftast håller i sig hela livet.

Gikt kommer plötsligt och ibland som allvarliga attacker. Under en gikt-attack kan du uppleva smärta, svullnad och/eller rodnad i lederna. Gikt-attacker sker ofta i stortån, men de kan påverka alla leder i kroppen som t.ex. armbågarna, knäna, händerna eller fotlederna. Gikt är extremt smärtsamt och kan ibland vara svårt att kontrollera. Gikt kan antingen vara akut eller kroniskt.

Njursjukdomar kan leda till gikt, och gikt kan leda till njursjukdomar. Om du lider av något av dessa tillstånd, tala med din läkare om hur du kan förhindra att du även får det andra.

Vad är skillnaden mellan akut och kronisk gikt?

Akut gikt

 • Vanligtvis påverkas endast 1-3 leder.
 • Du kommer endast känna av symptomen under attacker.
 • Attackerna kan vara i några dagar upp till en vecka.
 • Efter en attack kommer du inte känna av några symptom.
 • Du kan börja med att få akut gikt men sedan få kronisk gikt med tiden om attackerna sker allt oftare.

Kronisk gikt

 • Kronisk gikt innebär att du upplever 2 eller fler gikt-attacker per år.
 • Ofta påverkar mer än en led.
 • Vissa personer som lider av kronisk gikt upplever endast korta pauser mellan attackerna och känner av symptomen större delen av tiden.
 • Kronisk gikt kan leda till permanent stelhet, skada och missbildning i lederna.

Vad orsakar gikt?

Gikt orsakas av att man har för mycket urinsyra i blodet. Urinsyra produceras när kroppen bryter ned en kemikalie som kallas puriner.

Vem riskerar att få gikt?

Alla kan få gikt, men det är vanligare hos män. Gikt är också vanligare hos vuxna.

Vilka är symptomen på gikt?

Trots att många får sin första gikt-attack i stortån kan attackerna även ske i andra leder.

Hur kan jag hantera gikt-attacker?

Gikt-attacker kan ske plötsligt och vara extremt smärtsamma.

Varför sker gikt-attacker mest på natten?

Gikt-attacker sker på natten och på tidig morgon, sällan under dagen. Du kan uppleva att en attack börjar när du sover. Det är inte helt klart varför detta sker, men några vanliga teorier är uttorkning, en lägre kroppstemperatur samt förändringar av hormonnivåerna.

Tala med din läkare om hur du kan förhindra gikt-attacker under natten.

Vilka komplikationer medför gikt?

Gikt orsakar inte endast smärta. Att ha gikt, särskilt kronisk gikt, kan leda till allvarliga hälsoproblem med tiden om det lämnas obehandlat.

Vilka tester kan man göra?

Om du tror att du har gikt är det viktigt att testa dig och bli diagnostiserad av en läkare så att du kan få den behandling du behöver.

Hur behandlar man gikt?

Att ta för många mediciner eller att ta vissa mediciner samtidigt kan vara farligt, därför är det viktigt att tala med din läkare om hur många mediciner du kan ta.

Kan man förhindra gikt?

Gikt kan oftast inte förhindras via livsstilsförändringar. Många personer som har gikt behöver mediciner för att få det under kontroll.

Vilken är den bästa kosten om man har gikt?

Viss mat och dryck är bättre än andra för att kontrollera gikt.

Gikt och njursjukdomar

Det är vanligt att njursjukdomar orsakar gikt. Dock kan gikt också leda till njursjukdomar, eftersom urinsyra filtreras genom njurarna.

Varför får man gikt?

Varför får man gikt?

Varför får man gikt?

Gikt är en vanlig typ av artrit som orsakar intensiv smärta, svullnad och stelhet i en led. Det påverkar oftast leden i stortån.

Giktattacker kan komma snabbt och återkomma med tiden, vilket skadar vävnaden i området där inflammationen sitter. Det är också kopplat till ökad förekomst av kardiovaskulära samt metaboliska sjukdomar och kan vara extremt smärtsamt.

Det är den vanligaste formen av inflammatorisk artrit hos män. Trots att det är mer troligt att drabba män, är även kvinnor mer mottagliga för gikt efter klimakteriet.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rapporterar att 8.3 miljoner amerikaner drabbades av gikt mellan 2007-2008.

Snabbfakta om gikt

Här är några nyckelpunkter om gikt. Fler detaljer och stödinformation finns i huvudartikeln.

 • Gikt är en form av artrit som orsakas av överflödig urinsyra i blodet.
 • Symptomen på gikt uppstår på grund av att det bildas kristaller av urinsyra i lederna och hur kroppen reagerar på det.
 • Gikt påverkar oftast leden i stortån.
 • Giktattacker sker ofta utan förvarning mitt i natten.
 • De flesta fall av gikt behandlas med särskilda mediciner.

Behandling

Majoriteten av alla fall av gikt behandlas med medicin. Medicinen kan användas för att behandla symptomen av gikt-attacker, förhindra framtida attacker och minska risken för komplikationer på grund av gikt, såsom njursten och utvecklingen av tofi.

De mediciner som oftast används inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, kolchicin eller kortikosteroider. Dessa läkemedel minskar inflammationen och smärtan i områdena som är påverkade av gikt och intas ofta oralt. Olika märken finns att köpa online.

Mediciner kan också användas för att minska produktionen av urinsyra (xantinoxidashämmare såsom allopurinol) eller förbättra njurarnas förmåga att ta bort urinsyra från kroppen (probenecid).

Utan behandling kan en akut gikt-attack vara som värst mellan 12–24 timmar efter att den började. Man kan förvänta sig förbättring inom 1–2 veckor utan behandling.

Varför får man gikt?
Varför får man gikt?

Tester och diagnos

Gikt kan vara svårt att diagnostisera, då dess symptom liknar symptomen hos andra sjukdomar. Hyperurikemi uppstår hos majoriteten av dem som utvecklar gikt, men det kanske inte finns där under en attack. Majoriteten av dem som har hyperurikemi utvecklar inte heller gikt.

Ett diagnostest som läkare kan göra är att testa ledvätskan. Då hämtas vätskan från den påverkade leden med hjälp av en nål. Vätskan undersöks sedan för att se om det finns några urinkristaller i den.

Ledinfektioner kan också orsaka liknande symptom som hos gikt. Då kan läkaren leta efter bakterier när de testat ledvätskan, för att kunna utesluta en bakteriell orsak.

Läkaren kan också göra blodprov för att mäta nivån av urinsyra i blodet. Som nämnt upplever dock inte alla personer med höga urinsyrenivåer att de har gikt. På samma sätt kan personer utveckla symptom på gikt utan att ha ökad nivå av urinsyra i blodet.

Till sist kan läkare leta efter urinkristaller omkring lederna eller i en tofus med hjälp av ultraljud eller CT-röntgen. Röntgenbilder kan inte upptäcka gikt, men de kan användas för att utesluta andra orsaker.

Typer

Det finns flera stadier som gikt går igenom, och dessa stadier upplevs som olika typer av gikt.

Asymptomatisk hyperurikemi

Det är möjligt för en person att ha ökade nivåer av urinsyra utan att de har några utvändiga symptom. I det här stadiet krävs ingen behandling, men det kommer in urinkristallerna i vävnaden som orsakar en lätt skada.

Personer med asymptomatisk hyperurikemi kan rådas att vidta åtgärder för att ta itu med möjliga faktorer som kan bidra till att urinsyran byggs upp.

Akut gikt

Det här stadiet sker när urinkristallerna som har kommit in plötsligt orsakar en akut inflammation och intensiv smärta. Denna plötsliga attack kommer normalt att lägga sig inom 3—10 dagar. Attacker kan ibland utlösas av stressiga händelser, alkohol och droger samt kallt väder.

Intervall- eller interkritisk gikt

Det här stadiet är perioden mellan attacker av akut gikt. Följande attacker kanske inte sker på flera månader eller år, men om det inte behandlas kan de med tiden vara längre och ske oftare. Under dessa intervaller kan fler urinkristaller komma in i vävnaden.

Kronisk gikt med tofus

Kronisk gikt med tofus är den mest försvagande typen av gikt. Permanent skada kan ha uppstått på lederna och njurarna. Patienten kan lida av kronisk artrit och utveckla tofi, stora klumpar av urinkristaller, i svalare områden på kroppen såsom fingerlederna.

Det tar lång tid utan behandling att nå läget för kronisk gikt med tofus – ca 10 år. Det är inte troligt att en patient som får korrekt behandling skulle nå det här stadiet.

Pseudo-gikt

Ett tillstånd som enkelt kan misstas för gikt är pseudo-gikt. Symptomen för pseudo-gikt liknar de för gikt väldigt mycket.

Den främsta skillnaden mellan gikt och pseudo-gikt är att lederna irriteras av kristaller av kalciumfosfat istället för urinkristaller. Pseudo-gikt kräver en annan behandling än gikt.

Orsaker

Gikt orsakas från början av ett överflöd av urinsyra i blodet, eller hyperurikemi. Urinsyra produceras i kroppen när puriner bryts ned – kemiska föreningar som finns i höga halter i viss mat, såsom kött, fågel och skaldjur.

Normalt sett löses urinsyran upp i blodet och förs ut från kroppen i urinen via njurarna. Om för mycket urinsyra produceras, eller om inte tillräckligt mycket av det görs av med, kan det byggas upp och bilda nålliknande kristaller som utlöser en inflammation med smärta i lederna och den omkringliggande vävnaden.

Riskfaktorer

Det finns några faktorer som kan öka sannolikheten för hyperurikemi och därmed även gikt:

Ålder och kön: Män producerar mer urinsyra än kvinnor, men kvinnors nivåer av urinsyra närmar sig männens efter klimakteriet.

Gener: En familjehistoria av gikt ökar sannolikheten för att tillståndet utvecklas.

Livsstilsval: Alkoholkonsumtion stör avlägsnandet av urinsyra från kroppen. Att äta en diet med högt purin-innehåll ökar också mängden urinsyra i kroppen.

Blyexponering: Kronisk exponering för bly har kopplats till vissa fall av gikt.

Mediciner: Vissa mediciner kan öka risken för urinsyra i kroppen; dessa inkluderar vissa diuretiska samt läkemedel med salicylat.

Vikt: Att vara överviktig ökar risken för gikt då det finns mer kroppsvävnad, vilket betyder att produktionen av urinsyra och metaboliska restprodukter ökar. Högre nivåer av kroppsfett ökar också nivån ab systemisk inflammation då fettcellerna producerar pro-inflammatoriska cytokiner.

Nyligen upplevt trauma eller operation: Ökar risken.

Andra hälsoproblem: Njursvikt och andra njurproblem kan försämra kroppens förmåga att effektivt ta bort restprodukter, vilket leder till ökad urinsyranivå. Andra tillstånd som har kopplats till gikt inkluderar högt blodtryck, diabetes och hypotyreos.

Symptom

Gikt blir ofta symptomatiskt plötsligt och utan förvarning, ofta mitt i natten.

De främsta symptomen är intensiv smärta i lederna som sedan blir obehagligt, inflammerat och rött.

Gikt påverkar den stora leden i stortån, men kan också påverka fotlederna, knäna, armbågarna, handlederna och fingrarna.

Smärtan kan vara outhärdlig. En veteran som besöka ett sjukhus i Birmingham i Alabama i USA sade:

”Jag har blivit skjuten, misshandlad, knivhuggen och utkastad från en helikopter, men inget av det kan jämföra sig med gikt. ”

Komplikationer

I vissa fall kan gikt utvecklas till ett mer allvarligt tillstånds, såsom:

 • Njursten: Om urinkristallerna samlas i urinröret kan de bli njurstenar.
 • Återkommande gikt: Vissa personer upplever endast en attack; andra kan uppleva det vid återkommande tillfällen. Detta skadar leden och den omliggande vävnaden.

Tips för att förhindra gikt

Det finns många riktlinjer för båda ens livsstil och diet som man kan följa för att skydda sig mot framtida attacker eller förhindra att gikt uppstår alls:

 • Bibehålla ett högt vätskeintag på ca 2–4 liter per dag
 • undvika alkohol
 • bibehålla en hälsosam vikt

Huskurer

Personer med gikt kan hantera attacker genom att ändra sin diet. En balanserad diet kan hjälpa till att minska symptomen.

Gikt och Kolhydrater (Ketoner)

Personer med gikt ska undvika dieter med lågt kolhydratinnehåll. Lågt intag av kolhydrater innebär att kroppen inte kan bränna fett tillräckligt fort, vilket leder till att ett ämne som heter ketoner släpps ut i blodet.

Ökningen av ketoner kan resultera i ett tillstånd som heter ketos, vilket kan öka nivån av urinsyra i blodet.

Det är viktigast att undvika mat som har hög halt av puriner, för att försäkra att nivån av urinsyra i blodet inte blir för högt. Här är en lista över mat med högt purin-innehåll som man ska akta sig för:

 • ansjovis
 • sparris
 • njurar från nöt
 • hjärna
 • torkade bönor och ärtor
 • viltkött
 • sås
 • sill
 • lever
 • makrill
 • svamp
 • sardiner
 • kammussla
 • söta bröd

Samtidigt som det är viktigt att undvika den här maten har man också upptäckt att mat med högt purin-innehåll inte kommer öka risken för gikt eller förvärra symptomen.

Sparris, bönor, svamp och annan växtbaserad mat är också en källa till puriner, men forskning visar att dessa inte utlöser giktattacker och inte påverkar nivån av urinsyra.

Olika epidemiologiska studier har visat att purinrik mat som grönsaker, fullkorn, nötter och baljväxter, mindre söta frukter, kaffe samt tillskott med vitamin C minskar risken för gikt. Rött kött, drycker med fruktos samt alkohol ökar istället risken.

Tillskott med vitamin C finns att köpa online. Prata med en läkare innan du tar nya tillskott.

Urinsyrans roll för gikt har definierats och förståtts tydligt. Som resultat av detta och det breda utbudet av relevant medicin blir gikt en mycket kontrollerbar form av artrit.

Är gikt farligt? Kan man dö av det?

Är gikt farligt?

Även om gikt ofta kan göra så ont att det känns som om man skall dö så är det ett känt faktum att sjukdomen inte är dödlig.

När du får gikt beror det på att det har bildats kristaller av ett ämne som kallas urinsyra i leden. Urinsyra bildas när kroppen bryter ner en grupp ämnen som kallas för puriner som finns i dina celler men också i mat och dryck du konsumerar. Mer i vissa och mindre i andra.

Människor dör inte av giktattacker. Även om det är en mycket otrevlig och smärtsam process att gå igenom, och det kan ta dagar och ibland veckor innan det går över, så är det inte dödligt.

Du kanske är intresserad av att läsa 10 sätt att lindra smärtan när du fått gikt eller Är gikt ärftligt?

Är gikt farligt?
Är gikt farligt?

 

Bäst läkemedelsbehandling vid akuta giktattacker

För närvarande är det vanligaste att din läkare kommer ordinera något av följande läkemedel för din gikt: Kolkicin, NSAID, kortison eller Glukokortikoider.

Kolkicin

Kolkicin eller kolchicin är ett antiinflammatoriskt läkemedel, från början framställt från växten tidlösa (Colchicum autumnale). Det används vid inflammatoriska sjukdomar som gikt. Vid akut gikt lindras besvären oftast efter 1-3 dygns behandling.

NSAID

NSAID är en förkortning av Non-steroidal Anti-Inflammatory Drugs. ”Non-steroidal” betyder att de inte innehåller steroider eller kortikosteroider, som exempelvis kortison gör. Ämnena motverkar svullnad, smärta, ömhet, rodnad och rörelsebegränsning vid inflammation. Detta kallas för anti-inflammatorisk effekt. Vid behandling med NSAID brukar smärtan minska efter 2-3 dygns behandling.

Kortison

Kortison kallas det inaktiva steroidhormon som bildas i lever och njurar från kortisol. Kortison har ingen direkt verkan på kroppens vävnader, utan omvandlas till glukokortikoiden kortisol, som är det hormon som utövar effekt.Kortison hämmar inflammationen vid akuta giktanfall. Kortison finns både som tabletter och injektion där läkaren sprutar direkt ni i den inflammerade leden.

Glukokortikoider

Glukokortikoider kan ges peroralt i högre dos under kort tid med start snarast efter debut av giktattack. Glukokortikoider är ett alternativ för många patienter där NSAIDs är olämpliga.

Förebygga nya giktattacker

När den akuta giktattacken åtgärdats och avklingat brukar läkaren diskutera riskfaktorer, såsom övervikt och alkoholförbrukning, särskilt öl, med patienten. Vid beslut om viktreduktion bör sådan ske långsamt för att undvika nya täta giktattacker. Om du får upprepade giktattacker kan din läkare rekommendera dig att använda ett läkemedel som sänker mängden urat i blodet. I samband med att behandlingen startar kan kolkicin eller NSAID användas för att förebygga giktattacker.

VIll du lära dig mer om detta så kan du göra det här. Du kanske också är intresserad av:
Gikt – vad är det? | Symptom, orsaker och behandling (2018)

Källor: 1177 Vårdguiden, Läkemedelsverket, Mayoclinic, Kidneyfund och Medicalnewstoday.

Vad är det för skillnad på gikt och falsk gikt?

Vad är det för skillnad på gikt och falsk gikt?

Vad är det för skillnad på gikt och falsk gikt? Jag funderade på detta häromdagen och bestämde mig för att söka efter ett svar på Google. Jag hittade följande artikel som besvarar frågan. Det är en Doktor Löfberg som sidan hemtrevligt.se frågat denna fråga.

Doktor Helge Löfberg svarar:

När man har ont i knät så kan det bero på en retning, en inflammation, i den slemhinna som ”tapetserar” insidan av leden. Det kan också vara väggen utanför (ledkapseln) som är skadad. Ofta fylls leden av vätska (vatten i knät) och vita blodkroppar. Blodkärlen vidgar sig då och knät blir varmt, rött och svullet. Numera vet man att de vita blodkropparna bildar en rad cellhormoner och signaler som framkallar smärta och ökar inflammationen.

Om man har äkta gikt så är orsaken små nålformade utfällningar, kristaller, av urinsyra som angrips av de vita blodkropparna. Oftast är det stortåns stora led, rakt ovanför tåns ”trampdyna”, som akut svullnar upp och gör jätteont. Ett typiskt giktanfall är så våldsamt att det knappast går att förväxla med något annat.

Men du har falsk gikt, och då har det i stället bildats små kristaller av kalk och fosfat som kallas pyrofosfat i knät. Även då angriper de vita blodkropparna kristallerna och orsakar inflammation, fast den blir inte riktigt lika intensiv.

Du kan läsa resten av svaret här.

10 bra frågor att ställa sin läkare om man fått gikt

Jag hittade följande 10 frågor som man kan ställa till sin läkare om man har gikt på sidan evb.kleska.com. Jag tyckte frågorna och artikeln var mycket bra och beslöt mig för att göra ett inlägg med dom. Jag hoppas inte dom misstycker.

 1. Varför har jag gikt?Gikt orsakas av avlagringar av skarpa, nål-liknande kristaller av urinsyra i lederna som skapar inflammation, rodnad och värme runt leden, tillsammans med extrem smärta. Urinsyra kommer från två huvudsakliga källor: internt från förstörelsen av gamla eller skadade celler i kroppen och externt från livsmedel, såsom rött kött och skaldjur, som innehåller mycket av ett ämne som kallas puriner.Ett antal faktorer kan öka dina chanser att få gikt, inklusive genetik, kön, ålder, vikt och medicinska tillstånd, inklusive högt blodtryck. Vissa läkemedel, såsom diuretika, kan också orsaka kroppar.Din läkare kan känna att någon kombination av dessa faktorer har satt dig vid hög risk, eller att din kost har bidragit till problemet.
 2. Vilka andra medicinska tillstånd är kopplade till gikt?Höga nivåer av urinsyra är kopplade till högt blodtryck, diabetes, höga kolesterolvärden, och fetma. Behandling av dessa tillstånd kan förbättras gikt.
 3. Hur länge räcker en gikt attack sista och hur ofta ska jag få en?En akut gikt attack kan pågå från tre till 10 dagar, med eller utan medicinering. Vissa människor har bara en attack under sin livstid, men utan behandling eller en drastisk förändring i din kost och riskfaktorer, kan attackerna så småningom ske flera gånger per år.
 4. Vilka är mina gikt medicinering alternativ?För en akut gikt attack, finns mediciner ges enbart för att minska smärta och inflammation, att de inte påverkar urinsyra nivåer. Alternativen inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), orala kortikosteroider och kolchicin, beroende på vad som tolereras bäst. Om endast en påvekas kan en kortikosteroid direkt injiceras i leden för att minska inflammation och smärta.Efter attacken avtar, kommer många (men inte alla) människor behöver fortsatt behandling för att hålla urinsyra i ett normalt intervall för att förhindra ytterligare attacker.”Guiden till att behandla någon,” säger Chaim Putterman, MD, chef för reumatologi vid Albert Einstein College of Medicine, New York, ”är antalet och svårighetsgraden av attackerna.” Detta betyder att du kanske inte behöver långvarig medicinering om du ’ve hade bara en attack. Långtidsbehandling sänker antingen kroppens produktion av urinsyra eller snabbar upp dess utsöndring. Endera tillvägagångssätt kan jämna ut urinsyra koncentrationer i kroppen.
 5. Varför måste jag fortsätta att ta min medicin om min gikt är bättre?Det kan vara låglänta inflammation mellan attackerna, och kristall avlagringar kan öka i storlek och så småningom bli hårt och skada leden. De mediciner att förhindra detta. ”Det är viktigt att veta att gikt är en sjukdom av urinsyra, så du behöver för att hålla låga nivåer genom att ta medicin varje dag,” säger Dr Putterman.
 6. Finns det biverkningar till mina gikt mediciner?Läkemedel för både akut gikt attacker och långsiktig kontroll av urinsyra kontroll kan ha biverkningar. Mediciner som plötsligt förändras urinsyra kan faktiskt sätta på en gikt attack (eller göra en aktuell attack värre) medan urinsyra är fluktuerande. Av detta skäl har försök att sänka urinsyranivåer skjuts ofta upp tills den smärtsamma, akut attack har avtagit.NSAID kan orsaka magbesvär, och kortikosteroider, när den används på kort sikt för en gikt attack, kan orsaka sömnlöshet, magbesvär, och svårigheter att kontrollera blodsocker hos personen med diabetes. Colchicin (Colcrys), används främst för akuta attacker, tenderar att orsaka gastrointestinala biverkningar, särskilt diarré. På grund av möjliga biverkningar ska du registrera alla problem och arbeta med din läkare för att hitta den bästa medicinen regimen.
 7. Jag tog medicin för länge sedan och det gjorde ingenting – innebär detta när ingenting kommer att fungera för mig?”En del patienter kan ha tagit mediciner år sedan och hade biverkningar, så de behöver inte gå till sin läkare, eftersom de tror att de har något att erbjuda,” Putterman säger. ”Detta har ändrats eftersom det finns nya gikt mediciner.”
 8. Vilka mediciner kan störa de jag måste ta för gikt?Tar allopurinol (Zyloprim), vilket minskar urinsyra, med vissa andra läkemedel är farligt, säger Putterman. Så du måste berätta för din läkare om allt du tar, inklusive kosttillskott och over-the-counter läkemedel.Vissa diuretika kan förvärra gikt och bör ersättas med ett annat läkemedel. Vissa mediciner som behövs efter en organtransplantation eller för cancerbehandling kan reagera negativt med gikt bestämmande terapi. Låg dos acetylsalicylsyra kan leda till urinsyra retention och hög urinsyra. Däremot kan höga doser acetylsalicylsyra sänka faktiskt urinsyra, men bör aldrig tas utan läkarens godkännande på grund av potentiella biverkningar.

Nummer 9 och 10 måste du läsa på EVB/kleska. Tack till dom för en bra artikel.

Gikt och Artrit, vad är skillnaden?

Jag funderade häromdagen på vad skillnaden mellan gikt och artrit är och bestämde mig för att söka efter ett svar på Google. Jag hittade följande artikel som besvarade frågan på ett utförligt och bra sätt.

Vad är skillnaden mellan gikt och artrit?

Även gikt och artrit är båda kännetecknas av smärta i lederna, de bakomliggande orsakerna till att smärta är olika. Ackumuleringen av urinsyra kristaller i lederna och orsakar svullnad och smärta, som är känt som gikt. Detta tillstånd orsakar skov som kännetecknas av inflammation i lederna, som själv är artrit. Det finns olika former av artrit med andra än ansamling av natrium uratkristaller underliggande orsaker. Gikt och artrit skiljer sig i lederna de påverkar, i ålder och kön av människor som lider av dem och vid behandling och läkemedelsbehandling som föreskrivs för dessa tillstånd.

Artrit kan vara degenerativ eller reumatoid, bland andra typer av tillstånd. Gikt är varken anses degenerativ inte heller är det en auto-immun sjukdom, vilket är fallet med reumatoid artrit. Även gikt och artrit påverkar människor i alla åldrar och båda könen, det finns några markanta skillnader ses i patienter som har diagnostiserats med dessa villkor. Medelålders män och kvinnor som har gått igenom klimakteriet utgör merparten av gikt sjuka. Yngre människor sällan utvecklar gikt, men de som lider av det före 30 års ålder tenderar att ha mycket allvarliga symptom.

Lider av artros, även känd som degenerativ artrit, har få eller inga symtom alls när de är unga. Reumatoid artrit, till skillnad gikt, drabbar kvinnor mycket oftare än män, och det sker oftast mellan åldrarna 25 och 50. gikt och artrit skiljer sig inte bara i den typ av patienter som drabbats utan även i naturen av tillståndet. Till exempel är reumatoid artrit en autoimmun sjukdom, medan gikt är ett tillstånd som uppstår när blodnivåerna av urinsyra är för högt på grund av fel på njurarna för att eliminera tillräckligt av denna syra i urinen. Detta är anledningen till gikt och artrit kan behandlas med olika typer av läkemedel.

Här kan du läsa resten av artikeln.

Är akupunktur bra för gikt?

Är akupunktur bra för gikt?

Akupunktur mot gikt kan hjälpa till att lindra symptomen av smärta och inflammation. I akupunktur är fina nålar in i olika punkter på kroppen för att kontrollera smärta. Vid behandling av gikt, är det sagt att akupunktur kan hjälpa till att stimulera endorfiner, som är naturliga analgetika för att minska smärtan av gikt och hjälpa patienterna känner sig mer avslappnad. Akupunktur mot gikt är tänkt att minska urinsyra nivåer i kroppen. Höga nivåer av urinsyra orsakar kristall insättningar bildas i lederna, som orsakar smärta, rodnad och svullnad.

 

Gikt är en form av artrit som orsakas av förhöjda nivåer av urinsyra i blodet och urinen. Konventionell behandling av gikt inkluderar följa en låg purin kost och begränsa kött och alkoholintag. Puriner finns i ansjovis, sardiner, korn, och blomkål, bland andra livsmedel. Mediciner inklusive icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel är också ofta ut för att lindra smärta och svullnad, som är kortikosteroider. En medicin som heter kolchicin är också rutinmässigt föreskrivs i behandling av gikt, och tolereras i allmänhet väl av de flesta patienter.

När en person vill prova akupunktur för gikt, är det viktigt att arbeta med en erfaren läkare. Av säkerhetsskäl är det viktigt att akupunkturnålar är helt nya och steril. En läkare kan ibland rekommendera en akupunktör som har arbetat med gikt patienter eller patienter som har upplevt kronisk eller svår smärta.

Vanligen drabbar gikt ett enda gemensamt, vilket oftast stortån. Det kan påverka flera leder dock även leder i händer, fötter, armbågar och fotleder. Smärtan av gikt kan komma plötsligt och beskrivs ofta som en bultande, olidlig smärta. Ibland är gikt smärta så svår att bära skor kan vara omöjligt, när leden mellan stortån påverkas.

Läs resten av artikeln här.

Gikt och motion, finns det något samband?

Läkare föreslår att individer med diagnosen gikt bedriva fysisk träning som ett sätt att bibehålla rörligheten i lederna. Motion och gikt har ingen ytterligare medicinskt bevisat förhållande som fysisk aktivitet hindrar inte gikt attacker uppstår och minskar inte urinsyra kristaller i storlek eller antal. Hämmande gikt attacker kräver att individer följer en diet som eliminerar eller minimerar antalet livsmedel intas kända för att innehålla purin. Patienterna måste också förbli väl hydrerad och ta mediciner som ordinerats.

När människor konsumerar livsmedel som innehåller purin, bryter kroppen kemikalien ner i urinsyra. För det mesta, njurar eliminera syra från kroppen. Vissa människor, dock inte metabolisera urinsyra så effektivt som andra gör, och syran färdas genom blodet och kommer in i synovial slemhinnan i lederna i form av kristaller, vanligen kallat tophi. Fastän bara storleken av en vit blodcell, kristallerna ackumuleras och irritera fogen. Detta är villkoret läkare kallar gikt.

Vårdgivare anser gikt en typ av artrit, som villkoret generellt påverkar lederna. Det kan påverka något gemensamt i kroppen, men oftast visas i stortån, som i allmänhet verkar rodnad och kan svälla. Detta orsakas av inflammation i leden, och patienterna klagar typiskt brännande smärta. Den drabbade leden kan också verka stela och svåra att flytta. Motion och gikt under en sådan aktiv attack är relaterade endast av irritation som utövar skulle orsaka leden.

Behandla gikt i detta skede i allmänhet kräver upplyft och vila det drabbade området, tillsammans med hjälp av kall kompress applikationer. Läkare föreslår ofta använder over-the-counter eller receptbelagda antiinflammatoriska läkemedel för att minimera smärtan av gikt. Skov i de inledande stadierna av sjukdomen brukar inträffa sällan och lösa utan ingripande. Individer för vilka tillståndet inte löser eller människor som drabbats av upprepade attacker kräver vanligtvis ytterligare utvärdering. Läkare utför fysisk undersökning av det drabbade området och utvärdera urinsyranivåer i blodet.

Läs resten av artikeln här.

Alkohol och gikt, – finns det något samband mellan alkohol och gikt?

Forskare har visat att det finns ett samband mellan alkohol och gikt. Det råder dock fortfarande en viss debatt om huruvida gikt faktiskt orsakas av alkohol eller förvärras av den. Det råder ingen tvekan om att alkoholkonsumtionen, särskilt i fråga om öl, ökar purinnivåer i kroppen, och purin är ett ämne som så småningom upplöses i urinsyra, som orsakar gikt. Vissa experter tror att gikt orsakas främst av en genetisk predisposition och att alkohol är bara en utlösningsmekanism som orsakar attacker av gikt.

Gikt är en typ av artritisk sjukdom, vilket kan vara mycket smärtsamt och även invalidiserande. När människor lider av det, kommer lederna i vissa delar av kroppen svälla och bli något immobiliserade. I många fall tenderar gikt att hända mer i de nedre extremiteterna, och det börjar ofta i dessa områden först. Den orsakas av kroppen inte kan smälta urinsyra, och syran hårdnar till små kristaller. Detta ämne kommer att ackumuleras i en persons leder och gör det svårt för dem att röra sig.

Läs resten av artikeln här.