Kolkicin, vad är det? Lindrar Kolkicinen gikt?


Kolkicin är ett läkemedel som används för att behandla och förebygga gikt, även kallad giktartrit; det kan tas i tablettform eller ges som en injektion. Gikt är ett tillstånd människor utvecklar när deras blod och leder har en ackumulering av urinsyra. När detta inträffar är ledinflammation resultatet, ett problem som kännetecknas av värme och smärta. Kolkicin kan inte bota attacker av gikt, och det är inte för att ersätta läkemedel som förskrivs för att sänka urinsyrakoncentrationer i kroppen. Vad den gör är hjälp för att förebygga och lindra attacker av gikt genom inflammationsminskning.

Vanligtvis när en person använder denna medicinering, tar han det i små mängder under en lång tidsperiod. Till exempel kan en person ta denna medicin för månader eller år i taget. Men vissa människor ordineras medicin för kortvarig användning. I ett sådant fall, föreskriver en läkare typiskt en stor mängd av det läkemedel som ska användas under flera timmar. Detta större dos används endast när en attack av gikt aktivt inträffar.

Generellt sett biverkningar av medicineringen är betydligt lägre med mindre belopp och långvarig användning. De biverkningar av colchicin omfatta sådana saker som magont, illamående och kräkningar. Diarré kan inträffa också. Dessa biverkningar teckningsoption kontakt med läkare som ordinerats medicinering samt omedelbart avbryta tills vidare utvärdering.

Läs resten av artikeln här.

Jag hittade yterliggare en bra artikel om Kolkicin. Läs nedan.

Kolkicin är ett läkemedel som används för behandling och för att förhindra gikt, även känd som giktartrit; Det kan tas i form av tabletter eller ges som en injektion. Gikt är en sjukdom som människor utvecklar när deras blod och leder har en ackumulering av urinsyra. När detta händer, är ledinflammation resultatet, ett problem som kännetecknas av värme och smärta. Kolkicin gikt attacker kan botas och används inte för att ersätta föreskrivna läkemedel för att sänka urinsyra i kroppen. Vad den gör är att förhindra och lindra gikt attacker genom att minska inflammationen.

Vanligtvis, om en person denna medicinering, tar han i små mängder under en lång tidsperiod. Till exempel, kan denna medicin i månader eller år i taget en person. Men vissa människor förskrivna läkemedel för kortvarig användning. I det här fallet, läkare skriver oftast att använda en stor mängd av läkemedlet i flera timmar. Detta större dos används endast som en attack av gikt aktivt förekommer.

Allmänna biverkningar av medicineringen betydligt lägre med mindre belopp och långvarig användning. De biverkningar av colchicin innehålla saker som magsmärtor, illamående och kräkningar. Diarré kan också förekomma. Dessa biverkningar teckningsoption kontakt med läkare som ordinerats medicinering samt ett omedelbart stopp för ytterligare utvärdering.

Andra biverkningar kan förekomma, även om de är sällsynta, såsom svart, tjärliknande avföring, blodig avföring och urin, andningssvårigheter under utövandet av fysisk aktivitet, feber, frossa och huvudvärk. Även bland de sällsynta biverkningar ansiktssvullnad, röda prickar på huden, sår och sår, vita fläckar i munnen, och halsont. Det är också möjligt att blödningar, blåmärken, trötthet, svaghet och som är ovanlig och inte i samband med andra villkor upplevt.

Läs resten av artikeln här.

Recent Content